Konuşmacı Detayları

Speaker 2

Dr. Muhammed Ali Bingöl

Konuşma: Blokzincirlerde Sıfır Bilgi İspatları

Dr. Muhammed Ali Bingöl, 2008 yılında lisans, 2012 yılında yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Telekomünikasyon Mühendisliği programında tamamlamıştır. Yüksek lisans öğrenimi süresince Université Catholique de Louvain Belçika’da konuk araştırmacı olarak ortak çalışmalar yapmıştır. Doktora derecesini Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programından Ocak 2019’da almıştır. 2007 yılında Telecommunications Software & Systems Group (TSSG) İrlanda’da araştırmacı olarak çalışmıştır. Ağustos 2008’de TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nde kriptoloji ve bilgi güvenliği alanında çalışmaya başladı. Halen TÜBİTAK BİLGEM Blokzincir Araştırma Laboratuvarı’nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2015 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders anlatmaktadır. Başlıca araştırma alanları bilgi güvenliği; kriptografik protokol tasarlama ve analizi; blokzincirde güvenlik ve mahremiyet; sıfır bilgi ispatları; kablosuz ağlarda güvenlik; güvenli hesaplama; gizli fonksiyon değerlendirme; kimlik doğrulama sistemleri ve elektronik seçimdir.